Nuo jūros iki jūros

grįžti į „Šeštadienio geopolitika

Labai nemažai pykčių abiems pusėms pastaruoju metu sukelia Lietuvos ir Lenkijos (galbūt reikėtų sukeisti jas vietomis?) santykiai. Iš pradžių buvo Tomaszewskis, kuris audrino lietuvaičius porindamas apie prisitaikymą. Tuo metu atrodė, kad prie šios oratorinės šantažo akcijos nemenkai prisideda ir Lenkijos politikai. „Tuo metu atrodė“, nes, palyginti su pastarosios savaitės išsikalinėjimais, tuometiniai yra nelyg kuklus kostelėjimas nevisai vietoje. Taip, pikta, taip norisi ką nors blogo atgal pasakyti.

Na ir tegu norisi. Mūsų internetuose nelyg iš gausybės rago pasipylę pasiūlymai, kaip reikėtų reaguoti į tokį pareiškimą, buvo su kaupu prifarširuoti gėrio ir blogio dichotomijų, istorinės ir tautinės neapykantos bei pseudoracionalių pasiūlymų laimėti oficialiai taip ir nepradėtą diskusiją įvairių veiksmų ir argumentų kombinacija. Turiu pažymėti, kad tam neprieštarauju išvis. Tiesiog norėčiau mestelti akį plačiau.

Pirma – apie informacinę erdvę. Kodėl taip pro šalį, off-topick, ne į temą? Kantrybės. Antroji krizės banga, recesija, valstybės skolose, agentūrų reitingai, Libija, Egiptas, nukritę lėktuvai ir paskendę laivai beigi gamtinės katastrofos Niujorke ar dar kur nors. Kokią spaudą aš čia dabar skaitau? Importinę. Mūsų informacinė erdvė, žinoma, atrodo kaip krepšinio kamuolys ir trispalvė. Vieną dieną pasirodęs vienas pranešimas buvo nesunkiai pamestas sraute. Apie ką?..

Apie Nord Stream. Projektą, kuriam ilgus metus kone vieningai stengėsi priešintis visas Baltijos jūros regionas ir net Angela Merkel nebebuvo nusiteikusi perdėm entuziastingai. Atsiprašau, ne apie tą Nord Stream. Apie vamzdyno, einančio Baltijos jūros dugnu, atidarymą. Nebe projektą ir nebe planus. Ale iacta est. Kas yra retai pastebima mūsų padangėje, tai, kad šis vamzdynas buvo planuojamas ir tiesiamas paraleliai su South Stream – Juodosios jūros dugnu keliaujančiu dujotiekiu. Pamenate valstybę nuo jūros iki jūros? Štai, kaip ji atrodo dabar.

(c) BBC

Šis žemėlapis parodo viską taip aiškiai, kad aš net nežinau, kam reikia paaiškinimų. Bet aš pasivarginsiu. Energetikos strategija, kuri turėtų būti įgyvendinta kartu su (beviltiškai stringančiu dėl eksporto rinkų stygiaus ir privačių investicijų stygiaus) Baltijos Atominės Elektrinės (Kaliningrado srityje) projektu, palieka visą posovietinį bloką nuošalyje. Neskubėkite kabinti gėrio ir blogio kovos vertų epitetų, tai būtų tiesiog blogo tono ženklas – ne todėl, kad mūsų raudonoji kaimynė nebūtų tų epitetų verta. Tiesiog, kad netrukdytume vienam, svarbiausiam būdvardžiui, kuris turėtų būti susietas su šiais Rusijos planais – akivaizdūs.

Žinau, net sau pačiam skambu kaip nebesveikas paranojikas. Tačiau apie informacinį karą šiame bloge jau buvo rašyta – jis yra kariaujamas ir be realių karo veiksmų, o mūsų informacinėje erdvėje yra spardoma į vienus vartus. Rašiau ir apie tai, kad karai posovietinėje erdvėje negali būti kariaujami tiesioginės invazijos būdu. Istorija mus moko, jog tokiems dalykams reikalinga suirutė. Kad joje liktume pastebėti, turime tapti svarbūs strategiškai. Nebūsiu toks drąsus ir neteigsiu, jog taip yra įgyvendinamas planas posovietinės erdvės reokupacijai. Tik priminsiu, kad mes nenorime atsidurti reokupacijai perdėm palankioje terpėje, jei kas nors sugalvotų tai pamėginti įvykdyti.

Kas galėtų sukelti bėdų Rusijai šio viso šalių bloko išbraukimo iš prekybos dujomis akivaizdoje? Didžiulis skandalas dėl pačių įvairiausių dalykų – nuo Vokietijos kaltinimo veikimu prieš ES interesus, triukšmo dėl žalos gamtai, pavojaus ekosistemoms. Neturiu menkiausio supratimo, ką tai pakeistų, tačiau globali politika skandalų nemėgsta. Kas tokį skandalą galėtų sukelti? Ukraina, Lenkija ir Baltijos šalys, veikiančios išvien, geopolitiškai kryptingai pasisakydamos vienu balsu. Tikslų tokiu dalyku būtų pasiekta daugybė. Net vidutiniškai sėkminga tokia kampanija (jei būtų buvus nukreipta prieš Nord Stream) būtų parodžiusi visoms regiono valstybėms, kiek politinės galios jos turi drauge ir paskatinusi tolesnį bendradarbiavimą.

Ar tikrai turėčiau tęsti ir dabar? Nagi, pamąstykime drauge, kas vyksta vietoje tokių pozityvių visam regionui veiksmų? Mažumų teisės? Lotyniška abėcėlė? Latvija politinę rusišką ruletę lošia pas save, tad neturi laiko dairytis plačiau. Lenkai teigia galį išgyventi be Lietuvos ir jie labai labai klysta. Stebėčiausi, jei visas radikalus nacionalistinis sparnas nebūtų rusų pinigais nupirktas nuo a iki z. Kaip ir mūsiškiai radikalai, beje. Ukraina dar neturi pakankamai politinio kapitalo anei politinio stabilumo, kad galėtų imtis tokių geopolitinio protesto projektų. Ką jau kalbėti apie protestą be paramos. Baltarusijos net neminėsiu, nes ta politinė nesąmonė yra apskritai debilizmas, ant kurio pasimauna, panašu, visos svarbesnės jos kaimynės.

Šitaip mąstant – ar tikrai norime eskaluoti tautinių mažumų temą? O gal palikti lenkus klykauti į šulinį, o tuom tarpu mėginti susitarti tyliai, regiono darnos labui veikti bendro šalių geopolitinio įvaizdžio gerinimo linkme? Ne, tai nereiškia nusileisti lenkams. Tačiau ta paskutinė formulės dalis yra politikų darbas. Ta virtuvė ne mano nosiai. Aš tik norėčiau pasiūlyti reikšti rezervuotesnes reakcijas į begėdiškas ir šlykščias provokacijas.

Reklama

15 thoughts on “Nuo jūros iki jūros”

 1. Va būtent – mūsų super-tautiški klykuoliai iš esmės ir prašiko visą reikalą – vietoje mažų nuolaidų savo lenkams turime didelį pyktį didžiajai Lenkijai. Ir atsidūrėme euro-politikos užribyje.

  • Na, reikia tikėtis, po rinkimų Lenkijoje pavyks kažkaip tuos santykius pradėti spręsti. Aišku, jei tautos ambicijos ir jausmai nebus užgauti ir įaudrinti taip, kad mūsų Prezidentė, nei kiti išrinktieji negalės tų klausimų sveikai spręsti neprarasdami didelės dalies elektorato vien už kalbėjimąsi su lenkais…

 2. Kibiras said:

  Na na. Žemėlapis tikrai baisus būtų, bet gi yra seniau nutiesti dujų vamzdžiai iš Rusijos pas mus. Ir ką? Na taip, rusai nutiesė daugiau vamzdžių- nes anksčiau vis kažkokių problemų kildavo su tranzitu (problemos- didžiąja dalim jų pačių sukurtos ir dirbtinės, bet va vistiek). Dabar galės rusai mums dujas tiekt tai duotiekiais jei norės, jei nenorės- netieks. ČIa jokia naujiena- čia biznis su debilavotu tiekėju. Aišku, Lietuva turės mažiau galimybių uždirbti iš tranzito, ir galbūt teks pirkti suskystintas dujas per (dar nepastatytą) terminalą. Bet pažiūrėkim iš teigiamos pusės: Lietuvoj bus mažiau rusiškų pinigų, linkusių daryt visokias ten negeras įtakas. Taip kad, sakyčiau, grynas pliusas: mažiau rusiško tranzito per Lietuvą, mažiau rusiškų reikalų/pinigų/įtakų Lietuvoje.

  • Kaip manote, kaip Ukrainai būtų pasibaigę, jei per ją ėję dujotiekiai nebūtų pasiekę Vakarų Europos? Pagalvokite kaip – tada suprasite reikalo riestumą. Tranzitas nebaisu – būti galine stotele baisu.

   • Kibiras said:

    Matai, Ukrainos situacija gerokai skiriasi nuo Lietuvos- ten dujos naudojamos metalurgijos pramonei kiekiais kurie Lietuvai ir nesisapnavo ir t.t. Bet aš mąstau šitaip: gazpromo dujų tiekimas Lietuvai žalingas dėl dviejų priežasčių:
    1. Gali imti, ir nebetiekti, arba tiekti už kažkokią absurdišką kainą dėl politinių priežasčių (kaip jau sakiau, tiekėjas- debilavotas ir susirūpinęs pasauliniu viešpatavimu). Su LNG terminalo įrengimu ši grėsmė sumažėja.
    2. Negerai yra, kai Rusiškos kompanijos turi Lietuvoje net ir legitimių biznio interesų. Rusiški pinigai, deja, kvepia- rusiškos kompanijos, deja, labiau linkusios papirkinėti pareigūnus ir politikus, turieti rytietišką požiūrį į darbuotojus bei gamtosaugą, ir t.t. ir pan. Jei gazpromo vietininkai Lietuvoje nebegalės užsiimti tranzitu, ir taps tik vietinio dujų transporto mazgo tvarkytojais, rusiškų pinigų srautai nuseks, geopolitinių interesų sumažės ir t.t. Tai tik į naudą.

    Kas žalinga- tai kad iš tranzito nebeuždirbsim. Bet tai ai nu nx tokį uždarbį. Būtų gerai, jei ir iš tranzito į Kaliningrado sritį Lietuva nebeuždirbtų, bet deja…

   • Matantis ir aprašantis said:

    Gerbiamas, Kibire, tol kol pinigai kvepės, tol taip ir gyvensime. Mes gyvename valstybėje kiek pamenu, yra įstatymai, poįstatyminiai aktai, normos. Yra visas valstybės prievartinis aparatas laikytis tų normų. Jei pinigai veda iš kelio valdžios žmones, tai kieno čia problema?
    Ėmus rūšiuoti pinigus pagal kvapą, t.y. pagal kilmės šalį galima prieiti iki to kad išvis netiks jokia kompanija, nes žinai, kažkiek tai akcijų priklauso N, o ši įmonė yra X dukterinė įmonė, o jos vienas iš akcininkų yra Z, kuris yra Y sesers vyras, o tas vyras yra (galite įrašyti kas jūsų manymų tiktų: rusai, žydai, lenkai, Mossad, KGB, FSB, CIA ir t.t.) artimas asmuo…

   • Kibiras said:

    Įstatymus ir prievartinį aparatą turi visos šalys, bet vienose iš jų korupcija didesnė, kitose- mažesnė. Ponas gali bandyti paneigti lietuvišką patarlę “įpratimas- antras prigimimas“, bet aš visgi manau, kad tiek gerus, tiek blogus įpročius ir verslo praktikas verslininkai linkę atsinešti su savim iš šalies, kur jų asmenybės susiformavo, ir kur jie susiformavo kaip verslininkai.

   • Kibire, nesupratau ką norėjote pasakyti. Kad viskas turi likti po senovei? ir pripažįstat, kad Lietuvoje jau tokia įsišaknijusi korupcine sistema, kad “blogieji rusai“, neva “korumpuoti iš prigimties“ gali visus Lietuvos politikus nupirkti? 🙂 …
    Tas didyyysis baubas Lukoil, kuriuo Lietuvoje gąsdina kas tik netingi turi degalinių tinklą Jungtinėse Amerikoje Valstijose ir… nieko!

   • Kibiras said:

    Nemąstančiam: Aš labai džiaugiuosi, kad JAV, būdama dvigubai didesnė už Rusiją gyventojų skaičiumi ir septynis kartus turtingesnė bendru vidaus produktu, nebijo rusiškų įtakų. Lietuvos situacija, deja, yra kitokia. Kalbant apie “visus“ politikus- jei mąstytum bent biški, tai suprastum, kad yra daugybė tarpinių pakopų tarp “visus politikus nupirkti“ ir “nei vieno politiko nenupirkti“. Ir jei koks nors Barclay buvimas Lietuvoje mus stumia į vieną pusę, tai šalies, kur sakoma “sąžiningai sumokėjo kyšį“- į kitą.

   • Taip, taip supratau NATO ir ES narė bijo rusų… 🙂 nes rusai yra blogi a priori. Kokio velnio tada stojome į tuos darinius? Beje jūsų atsakymas atskleidžia mastymo pobūdį kuris yra ydingas, galite pykti. Toks naivus tikėjimas, kad štai koks Barclay’s buvimas (beje jo atsiradimas – nupirktas) yra savaime apsauga privedė prie to, kad buvo atiduota Mažeikių nafta amerikonų kompanijai ir dar primokėta… Paskaičiuokite kiek milijardų per tokį paranojinį mastymą prarasta – 2 konkretūs pavyzdžiai: dujų tranzito praradimas, naftos įmonė atidavimas, tik paliudija. Taigi, kol pinigai kvepės, kol Lietuvos valdžia uostis iš kur jie: ar iš rytų , ar vakarų, o ne bus sprendžiamos rimtos bėdos: nedarbo mažinimas, emigracija, turtinė diferenciacijas, parodykite nors vieną reformą Lietuvoje kuri būtų užbaigta ir sėkminga – tol taip ir gyvensime kaip iki šiolei. Jums kaip suprantu tinka. Man – ne, tam pusei milijono išvažiavusių – taip pat netinka.

 3. Matantis ir aprašantis said:

  Kam paprasta pakeisti sudėtingesniu? Nord stream – ekonominis projektas, kurio tikslas rusiško kapitalo įmonei Gazprom teisiogiai eksportuoti dujas aplenkiant tranzitines, ganėtinai isteriškas valstybes, pvz., tokias kaip Ukraina, kuri “nukosėdavo“ tranzitu keliaujančias dujas. Arba per paranojomis sergančias, pvz., Lietuvą nes girdi su vamzdžiu ateis ir rusų tankai… Ši frazė buvo ištarta vieno žinom asmens – V.L.

  P.S. Už tranzitą būtų mokėję.

  • Reikia būt aklam, kad nematyti, kad Maksvoje ekonominiai (ypač gamtinių dujų ir naftos) projektai yra ir politiniai arba gali būti labai lengvai paversti politinės kovos ir spaudimo priemonėmis. Žinoma, kad tai ekonominis projektas.
   „Nebūsiu toks drąsus ir neteigsiu, jog taip yra įgyvendinamas planas posovietinės erdvės reokupacijai. Tik priminsiu, kad mes nenorime atsidurti reokupacijai perdėm palankioje terpėje, jei kas nors sugalvotų tai pamėginti įvykdyti.“

   • Matot tas teiginys, o gal idee fixe, kad Maskva naudoja energetinius resursus naudoja politikai yra nuol at kartojamas. Niekas neatseka kas autorius, bet visi kartoja nuo mažo iki didelio. Gal ir naudoja, bet tai nieko nekeičia. Nord Stream visų pirma yra ekonominis projektas, kodėl tuo turėtume abejoti sumanytojų ir įgyvendintojų nuoširdumu? Jei dirba šiame projekte Gerhard Schroeder, tiesė dugnu vamzdį britų ir olandų kompanijos? Sutinku, kad kai kas gali jį priimti, neslėpkime – Rytų Europa jį priėmė kaip politinį ir tuo užsižaidė, bet čia jau Rytų Europos, tiksliau Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos problema. Suomija, Švedija galėjo (jei tai politinis projektas) šį objektą užblokuoti, nes eina per jų ekonomines zonas. Tačiau to nepadarė. Nupirko rusai? Kodėl turėčiau abejoti Švedijos vyriausybės nesugebėjimu atskirti kas yra ekonomika, o kas politika. Beje dar šaltojo karo metais, vakarų šalys pradėjo pirkti dujas iš TSRS ir… nieko! Priedo Rusija tiesia naftotiekį kuriuo eksportuos naftą į Kiniją. Apie Kinijos grėsmę Rusijai taip pat rašo kas netingi, taigi
    arba rusai yra kvaili ir energetinius išteklius tieks potencialiam priešininkui, arba tiesiog ekonominiuose projektuose nereikia matyti politikos. Pinigai nekvepia, net kiniški juaniai.

    P.S. Manau Rusija siekia ekonominio suklestėjimo, tai ne kartą kartojo V. Putin ir A. Medvedev. Kodėl turime abejoti nuoširdumu? Šį tą pasiekė, Rusijos BVP vienam asmeniui beveik tos pats kaip ir Lietuvoje. Tiesą rašant nesuprantu lietuviškos žiniasklaidos priešiškumo V. Putin asmeniui. Po Jelcin laikų betvarkės Rusijoj daugėja tvarkos. Tvarkingas, turtingas kaimynas yra naudingas Lietuvai.

    P.P.S. Sutinku su jumis tik tiek kad tas pilkas plotas daugmaž sutampa su Respublikos teritorija. Bet tai tik geografija, bet to “daugmaž“ nesiskaito. Nors tas dažna frazė, kad Abiejų Tautų Respublika tęsėsi nuo jūros iki jūros, ji tėra mitas. 1569 susikūrusi valstybė Juodosios jūros nesiekė. Tiesa galbūt turėjote omeny Lietuvos ir Lenkijos valstybes susietas asmenine unija 15 amžiuje. Tada taip, siekė, bet vieningos valstybės nebuvo, kaip ir dabar nėra.

   • Na, neabejokite tuomet ekonominiu nuoširdumu projekto, kurį paleido Vladimiras Vladimirovičius, o direktorių tarybai vadovauja Gerhardas. Aikivaizdžiai praleidote pro ausis, kuomet Suomijos ir Švedijos žalieji dėl Nord Streamo klykė iš visų plaučių, tačiau veltui. Nesvarbu, dėkuj už išsakytą nuomonę, išties, naujiena.
    Nebematau daugiau ką čia Jums pasakyti, jei jau pradedate man apie istoriją aiškinti, tai esiu aš į kampą paverkti ir tiek…

   • Beje dar Nord Stream eina ir per Danijos ekonominę zoną… O žalieji visur klykia: kartais yra pagrindas, kartais nėra.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s