After Midnight

grįžti į „Vidurnakčio skaitiniai

Situacija ironiškai panaši į paskutinį mano paskelbtą straipsniuką. Tas pats modus operandi: straipsnis bernardinuose, sukėlęs norą pasidalinti pastebėjimais. Skirtumas tas, kad tuomet buvo rytas, o dabar – šiek tiek po vidurnakčio. Kita vertus, dar geriau. Po vidurnakčio visi bedieviai suaktyvėja. Taip – perbėgsiu banalybių paviršiumi. Numesiu keletą pastabų apie ateistus ir visa kita.

Kažkada, pamenu, pats buvau įsitikinęs, kad apie religijos blogybes turiu skelbti aplinkiniams. Tuo metu galvoje sukosi daug radikalesnės mintys, nei buvo išreikštos čia. Tuokart, ačiū dievui, sugebėjau susilaikyti nuo viešo savo nuomonės reiškimo. Kodėl ačiū dievui? Todėl, kad, žvelgiant iš perspektyvos, nėra ko čia skelbti. Naujieji ateizmo judėjimai turėjo labai stiprią socialinę ir politinę paspirtį JAV bei Jungtinėje Karalystėje, todėl ten buvo su kuo kovoti. JAV – maldos gražinimas į klases, Pradžios knygos istorijos mokymas mokyklose šalia Evoliucijos teorijos, vienos dievybės vardą klykiantys teroristai, įskridę į kelis pastatus. Papildomą stimulą suteikė naujai aktualizuotas Scientologų judėjimas bei į duris rytais besibeldžiantys mormonai. Puikiu įrankiu kovai tapo neapmokestintas religinių bendruomenių turtas. Jungtinėje Karalystėje istorija panaši. Terorizmas, Tony Blairo ir George Busho bičiulystė, augantis anglikoniškų mokyklų skaičius ir tas pats Kreacionizmas kitais pavidalais. Nepadėjo ir keistoki bei ekscentriški anglikonų bažnyčios hierarchų pasisakymai apie homoseksualus, potvynius ir sąsajas tarp šių elementų.

Tad ten žmonės turi kuo piktintis. Kiek viso to yra aktualu mums? 0. Špyga. Nieko. Dar neturime musulmonų, tad rėkauti dėl “kas būtų jeigu būtų“ nebūtina – patys musulmonai sau darosi PR’ą. Mokyklose ramiai vaikai mokosi apie kuokelius ir piesteles, bei renkasi tarp tikybos ir etikos. Kartais pasigirsta neramių gaidelių apie munistus – tačiau tai mūsų krašte toli gražu ne Scientologija JAV. Religinės bendruomenės tyliai ir ramiai sau koegzistuoja su visa likusia visuomene. Kartais – tačiau tik kartais didžiausia jų, Romos katalikų bažnyčia, įsivelia į platesnio masto įvykius – ir kai kuriais atvejais yra visiškai teisi. Pavyzdžiui, dėl VU šiuo metu priklausančios šv. Jonų bažnyčios. Argumentai bažnyčios naudai yra labai gražiai išdėstyti Liudo Jovaišos, Naujojo Židinio-Aidų 2010 m. 7-8 numerio “Laiške redaktoriui“. Kitą kartą, aišku, bažnyčios hierarchai pasirodys kaip visiški stuobriai ir liurbiai. Pavyzdžiui, vadovaudami maldai, turėjusiai išgelbėti homoseksualų sielas. Kas yra vargiai suderinama su šiuolaikiniu pasauliu, tačiau savo pozicijos gynybą vertinu itin palankiai. Kad savo poziciją ginti imasi, RKB galvos parodė neįsileisdamos AMB į Arkikatedrą. Tuo atveju visiška ožka pasirodė esanti mūsų ADS kamuojama Prezidentė. Tiesa – dar viena laikas nuo laiko pasireiškianti religinė grupė yra žydai, bet mes jų ir be religijos nekenčiam, tad čia juos ignoruosiu.

O štai bernardinai ima ir paskelbia straipsnį, kuriame milijoną kartų sakyti ir persakyti argumentai yra iš naujo sumalami į neaiškią masę. Argumentai pateikiami nenuosekliai ir be konteksto, taip parodant norą – tik norą, bet ne sugebėjimą – iš oro ištraukti diskusiją lietuviškame kontekste. Aha! – juk pasirodė varganai išverstas R. Dawkinso bestseleris lietuvių kalba! Таip, pasirodė – penkeriais metais per vėlai. Man ta diskusija nusibodo dar neprasidėjusi. Kaip jums?..

Reklama

22 thoughts on “After Midnight”

 1. Tavo naujesni rašinukai vietomis ir į mano ‘skonį’ pataiko 😉

  Mūsų šalis nedidelė, tad įvairių religinių bendruomenių gausa pasigirti nėr kaip, ir išsišokti nelabai išeina – išjuoktų spaudoje. Na nebent hebrajai PR karts nuo karto pasidaro vieną kitą nešvarų gyvūną nudobę. (Čia lietuvoj dirva gera užgimti nebent visokiems politikieriams, padleckiukams, judėjimams – žodžiu liaudies susiskaldymas vietoje vienybės.)

  Vargšai lietuviai kantrūs – nors bejungo irgi negali, vatikano pliusa tempia beveik be konkurencijos…

  ***
  Hehe, ir lietuvoj mormonų agentukai misionieriai po butus vis dar baladojasi, labiau suaktyvėja šiltuoju metų laiku 🙂

 2. Nereikia nuvertinti bažnyčios, mat visos religijos dėl įvariausių priežasčių telkiasi į bendruomenes ir organizacijas, ir ta bažnyčia iki šiol ėma nors ir mažus pinigus, bet ir aukų neatsisako, o finansus slepia, taip pat yra valstybė valstybėje, beje bilbliją naudoja kaip moralinį kompasą, bet tas kas yra ją skaites, kogero, ja kaip moraliniu komposu nesivadovautų…

  Beje, http://www.radiovaticana.org/lt/articolo.asp?c=463783 – sako, kad tikinčiųjų skaičius išaugo, taigi jų įtaka irgi , nors Romos katalikai taippat skelbia, kad Lietuvoje virš 70% tikinčiųjų, bet jei gyventojai surašymo duomenis pildys sąmoningai (http://nepatikimoszinios.blogspot.com/2011/04/gyventoju-surasymai.html) tai statisika gal parodys ką nors įdomaus.

  Tuo tarpu : http://www.delfi.lt/news/daily/world/article.php?id=44127143 ir taip visoje Europoje.

  Reziumė religijos skleidžia blogą įtaką žmonėms ir skatina nesiremti faktais(nors čia koją kiša fenomenologija), vistik sako tikėti aklai ir todėl atsiranda manijakų, kurie teigia, jog žemei tūkstančiai metų, o juk žinoma, kad yra daugiau…

 3. “[…] statisika gal parodys ką nors įdomaus.“ – tada galėsim ir kalbėti. Nesusipratimas dėl augančių skaičių ir bėgančių vokiečių yra tame, kad RKB auga Afrikos sąskaita.
  Aš net nemėginsiu atsakinėti į pirmą ir paskutinę pastraipas, nes man prieš akis – Richardo Dawkinso figūra dokumentiniame filme “The Root of All Evil“. Apie moralinį kompasą ir Ch. Hitchens’as nuolat kalbėjo. Apie visa tai yra straipsnelis čia apie lietuvišką ateizmą.
  p.s. kas ten per svaigtelėjimas apie telkimąsi į organizacijas? Gal teko girdėti apie tokią nei bendruomenę, nei organizaciją, kaip valstybė? Į jas, būna, visi žmonės telkiasi dėl įvairiausių priežasčių.
  p.p.s. beje, sveikas atvykęs į šią blogų pasaulio dalį – žaviuosi tamstos entuziazmu. 🙂

 4. Dėkui už susižavėjimą :D, beje valstybės ir religinės organizacijos lygint negalima arba bent jau ne tokiame lygyja, apie kurį tamsta pamanėte, valstybės saviorganizacijos reikšmė – apsauga, švietimo, medicinos ir kitų paslaugų užtikrinimas, kurių atskiri individai nesugebėtų tokio kokybiško lygio užtikrint, o bendruomenėms neužtektų finanstavimo įvariems mega projektams pvz. Atominei elektrinei statyti ar pan.

  Na, nors teigi, jog net nemėginsi atsakinėti, vistik šis įrašas ir yra atsakas į tai, tik toks nuosaikus, nenorint pripažint, jog religijos vistik su morale prasilenkia, na o toliau tas pats ką rašiau :).
  P.S. smagu atvykti į blogų pasaulį, kai yra įdomių temų ir įrašų, tamstos indėlis čia irgi matyti.

 5. Na, tokiu atveju, jaučiu pareigą priminti, kad ir bažnyčios bei vienuolynai savo laiku atliko apsaugos, telkimo į bendruomenes, sergančiųjų slaugos funkcijas. Labai gražus ir gana ilgalaikis to liudininkas yra gynybinio pobūdžio romaninis architektūros stilius. Ta pastaba tenorėjau priminti, kad žmogus yra socialus gyvūnas – jam apskritai būdinga telktis į bendruomenes.

 6. Ačiū už priminimą :), vistik kaip supratai aš nepažiūrėjau į bažnyčią iš teigiamos pusės, beto tamsta nukeli į tam tikrus laikus, bet tie patys vienuoliai vykdė kryžiaus žygius, inkvizicijas .etc , dabar bažnyčia taippat renka aukas tam tikru tikslu(dažniausiai savo tikslų igyvendinimui, pvz. kunigų seminarijos išlaikymui).
  O tų įvardinimų žmogui tiek ir tiek, žmogus – politinis gyvūnas(Aristotelis) , žmogus – įrankius gaminantis gyvūnas(Franklinas berods), žmogus mąstantis gyvūnas ir t.t. tų teorijų begalė ir visos jos pretenduoja į absoliutumą, bet begalė materialių, praktinių pavyzdžių, kad nepriliptų tos teorijos – lig ir politinis gyvūnas, vistik rinkimus daug žmonių ignoruoja, lig ir įrankius gaminantis, bet didžioji dauguma žmonių nieko rimto nesukonstruotų, socialinis ? Begalė asiocialių aspergerių… Beje, kogero, reikėtų susitelkti į dabartį kalbant apie bažnyčią, nes buvo ir iškilių etapų – rašto nešimas į Š.Rytus ir buvo tragiškų – jau minėti viduramžių ir nūdienos .
  Na ir pavyzdys iš youtubės : “http://www.youtube.com/watch?v=Q2z-YHF_GVk&feature=feedu“ Nors čia ir aršokas ateistas porina , vistik parodo nemažai religijos grožybių.

 7. Uff, kaip supaprastini tu tas frazes. Socialinis gyvūnas ne dėl to, kad nėra asocialių, bet kad visi privalo bendrauti. Tai yra mes esam gyvūnai, išsivystę gyventi šeimomis, grupėmis, gentimis ir dar stambiau. Bet ne pavieniui – tam ir visa sudėtinga komunikavimo tarpusavyje sistema. Politinis gyvūnas, nes mes natūraliai turime polinkį arba vadovauti, arba sekti. Įrankius gaminantis gyvūnas – nes kiekvienas mūsų sugebės labai prireikus ką nors uždaužyti lazda.
  O jei jau nori žvelgti į bažnyčia dabar, tai žvelk į bažnyčią dar ir Lietuvoje. Ne Dawkinso Britanijoje ir ne Hitchenso JAV. Mūsuose, ką šiame tekste ir norėjau pasakyti, teks sugalvoti ką nors įtikinamesnio, nei tiesiogiai iš Biblijos išskaityta moralė (yra dar, tiesa, toks daiktas kaip egzegezė – Biblijos aiškinimo tradicija, bet čia jau tiek tos). Nes pas mus niekas neverčia ja sekti. O jei religijos naikinimas yra tik tam, kad religijos būtų naikinamos – toks mentalitetas yra absoliučiai nepateisinamas.

 8. “Tai yra mes esam gyvūnai, išsivystę gyventi šeimomis, grupėmis, gentimis ir dar stambiau. “ Na nelabai daug iš tiesų yra gyvūnų(žinduolių), kurie gali gyventi ne šeimomis, ir bendravimas tarp įvarių individų būtinas jau vien dėl savo giminės pratęsimo… Įrankius gali naudoti ir gyvūnai pvz. Bezdžionės ir sėkmingai gali ką nors uždaužyti lazda. Na, taip… Bažnyčia “neverčia“ ja sekti, tik pasako, jei neseksi – tai sėkmingai nugarmėsi į tai ką jie vadina pragaru. Ir religijos turi būti ne naikinamos, tai visai šaunūs grožinės literatūros kūriniai skatinantys taippat pamastyti, pvz. dėl neįtikėtino kiekio paradoksų… Turi būti naikinamas religijų dogmatiškumas ir “amžinojo gyvenimo“ iliuzijos suteikimas ir aklo sekimo kultas.

 9. Niekada nemačiau bezdžionių, besikaunančių lazdomis.

 10. Beje, jog nėra užfiksuota nereiškia, jog nenaudoja… Jei sudegė vienintelė kopija knygos, nevarčius tiems, kurie rašė istoriją pvz. XIIIa. , tai nereiškia, kad tos knygos nebuvo…

 11. “Beje, jog nėra užfiksuota nereiškia, jog nenaudoja…“
  Jei nėra užfiksuota, reiškia, kad negalime teigti, jog naudoja. Jei nėra užfiksuota, turimi įrodymai nerodo, kad naudotų. Tas paskutinis paragrafas yra full of it.
  Klausiau gana tiesiogiai apie kautynes tarp bezdžionių. Tam reikalui jos vis dar naudoja dantis ir nagus. Be to, that is besides the point. Kad žmogus nėra vienintelis įrankius naudojantis gyvūnas, nereiškia, kad jis nėra įrankius naudojantis gyvūnas.
  Na ir galiausiai, religijų nereikia naikinti. Religijos tiesiog turi elgtis taip, kaip nereligingieji joms liepia elgtis, pavyzdžiui, nebūti “dogmatiškomis“ – pamėgink tai suderinti su apibrėžimu. Kitaip tariant, religijos turi atsisakyti to, kuo jomis nesekantys netiki? Ar kokia nors netotalitarinė logika veda prie tokios išvados?.. Man regis, ne.

 12. Tokia mišrainė, kad sunkiai supratu.

  Ar aš sakiau, kad žmogus nenaudoja įrankių?! 😀

  O kas būtų religijos be dogmų? Kas ryžtųsi į jas tikėti? Beje, jų gal ir nereikėtų išnaikti, jei nebūtų jau anksčiau minėtų “šalutinių poveikių“

 13. “Dogma“ ir reiškia tikėjimo normas, t.y. tai, kam prieštarauja “erezija“. Bent šiek tiek sunormintos religijos negali būti be “dogmos“, nes “dogma“ ir yra sunormintos religijos pamatiniai teiginiai. Tad visa frazė “Turi būti naikinamas religijų dogmatiškumas“ nereiškia nieko! Arba reiškia religijų naikinimą. Tad tu apsispręsk: “religijos turi būti ne naikinamos […] Turi būti naikinamas religijų dogmatiškumas [etc.]“, “jų gal ir nereikėtų išnaikinti, jei nebūtų[…] šalutinių poveikių.“ Arba reikia, arba nereikia. Nes jei sakai, kad reikia, tuomet reikėtų konkretizuoti – kokiu būdu, kokiomis priemonėmis tu turėtum suteikti sau teisę aiškinti gana didelei daliai pasaulio (ar tik valstybės) gyventojų, kaip jiems reikia gyventi. O jei nereikia, tai… ką reiškia naikinti jų “dogmatiškumą“? Paraginti nesilaikyti savo tikėjimo tiesų?..

  p.s. diskusiją apie žmogaus apibūdinimus palikime kitam kartui…

 14. Tai viską juk aiškiai ir parašiau, reikia naikint religijas arba jų dogmatiškumą(ne apskritai dogmas) pvz. Teiginius, jog žemei 6tūkst metų, evoliucijos neigimą iki šiol, nes mat Dievas sukūrė Adomą ir Ievą, pasaulio sukūrimą per simbolines 6 dienas + 1 poilsio, vietoj to galima faktiškai įrodytą didžiojo sprogimo teorija remtis ir evoliucja. Panaikint tokias nesąmones , kaip antai “netark Dievo vardo be reikalo“ , “Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.“ “Nekalbėk netiesos.“ ir t.t. Blogiausiu atveju tegul laikosi savo tikėjimo tiesų, bet nebruka į viešą erdvę ir kitiem piliečiam savo specifinių įsitikinimų, kurie galioja ne bendrai visai visuominei, o tik jo bendro tikėjimo atsovam.

 15. Aha – tai religijos atveju galima pažeisti LR Konstituciją, ane (apie žodžio ir tikėjimo laisvę aš)?..

 16. Aš mielai pažeisčiau konstituciją ir uždaryčiau A.Bačkį, Uspaschiką, Tomašesvkį ir kitas į kaliuzę.

 17. Tuomet pasiklausyk, ką čia kalba Ch. Hitchens’as (pažiūrėk ir likusias dalis):


 18. Na, visą video vainikavo jo gale ištarti žodžiai, nors ir suprantu jo išsakytą mintį dėl nuomonių įvariovės, visdėlto geriau jau vienais ar kitais klausimais tos įvairovės nebūtų , nuo religijų iki NacionalSocializmo, Sientologijos, homeopatijos… Būtų buvę visai šaunu pasaliui niekada neišgirsti Adolfo H. idėjų. Ir nelabai suprantu kuo praturtina homeopatija… Kartais ko nors sužinojimas ne praturtina ir neuždaro į kalėjimą, o tik švaisto visų brangų laiką nesąmonėmis, kurios niekaip nepapildo pasaulio kultūros, tik dar vienu laiko švaistymu ir vaizdžiai įliustruotu žodžiu “ignorance“.

 19. Yra tokia patarlė – hindsight is always 20/20.

 20. More like hindsight is always 10/20 , daugumos istorijoje buvusių įvykių žinomos tik nuotrupos, užrašai, kuriuos pvz. apie pagonis rašė itin subjektyvūs krikšionys, o kur dar ir apskritai objektyvumo problema išsakyta daugelio, nuo tautybės, šalies kurioje gyvenai iki Vidgenšteino teorijų apie kalbos įtaką… Dauguma praeities dalykų matomi, kaip per miglą. Taigi 10/20.

 21. Tu supranti, kad komentaras buvo po tavo paskutiniu postu?
  Gerai, išversiu: lengva tau dabar šnekėt. Iš anksto niekas negali žinoti.

 22. Ačiū už vertimą, žodžio guru, vistik , kaip turėjai suprasti, aš ir rašau apie DABARTINĘ perspektyvą ir taip kalbėti man lengva, tiksliau rašyti, lengva. Ir tamstyla, nepatikėsi, bet supratau, kad tai replika į prieš tai buvusį komentarą…

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s