Žymos

, , ,

štai taip šiais metais atrodo Naujieji Metai. Nes, žinoma, klimato atšilimas yra sąmokslas.

štai taip šiais metais atrodo Naujieji Metai. Nes, žinoma, klimato atšilimas yra sąmokslas. Nuotrauka mano.

Naujų Metų apylinkėse yra įprasta dėliotis vadinamuosius „metų darbus“ ir skaičiuoti visokiausius kitokiausius niekučius. Ko aš nedarysiu. Nes nesu žemdirbys prieš šešis šimtus metų, kuriam žiemą didelė darbų dalis baigiasi, o pavasarį naujas ciklas prasideda. Tinklaraštininko darbai baigiasi ir prasideda tada, kai jie turi baigtis ar prasidėti, todėl kalendorius iš esmės didesnės įtakos tam neturi. Todėl nepasakosiu, kaip metai prasidėjo su Vėsaite, įpusėjo su Zuoku ir baigėsi lietuviško pieno eksportu į Rusiją. Ne.

Bet šventės yra geras metas palinkėjimams. Na, nebūtinai išskirtinai geras metas palinkėjimams, bet geras metas palinkėjimams nevertheless. Šiaip, linkime vieni kitiems visko nuolatos, kaskart susitikę ar išsiskirdami, per gimtadienius ir vardadienius, ir prieš keliones. Turbūt ir prieš Naujų Metų šventes, taip pat. Todėl galiu palinkėti ir dabar. O palinkėsiu kitais metais būti geriau informuotiems, mano mielieji Skaitytojai.

Nenoriu tuo pasakyti, kad šiais metais esate ar buvote tragiškai informuoti. Visgi atsikasėte iki tokios nuošalios tinklo kertelės, o tai – jau ilgų paieškų įrodymas. Noriu pasakyti, kad esate gana tragiškai informuojami. Taip niekšingai su jumis elgiasi ne kas kitas, o „visuomenės informavimo priemonės“.

Tikslumo vardan – kalbame apie visuomenės informavimo priemones internete. Visuomenės informavimo įstatyme jos vadinamos „internetine žiniasklaida“ arba „informacinės visuomenės informavimo priemonėmis“[1], jei jūsų gyvenime desperatiškai trūksta greitakalbių.

62,2 procento Lietuvos gyventojų internete skaito naujienas[2]. Todėl, jei tikėsime Statistikos departamentu, bent jau iš dalies beveik 1,9 milijono žmonių nuomones ir pasaulėžiūrą formuoja interneto naujienų portalai (kas faktiškai sutampa su Gemius duomenimis, jei skaičiuosime Real users*100/Reach)[3]. Porciją šio pyrago atsiriekia ir tinklaraščiai, bet, net ir nesant patikimesnių statistinių duomenų, bijau, neverta viltis didelės to pyrago dalies.

Tad, nepaisant internetinės žiniasklaidos pozicijos tik kaip „vienos iš“ visuomenės informavimo priemonių, jos įtaka yra išties didelė. Todėl verta jai skirti visą palinkėjimą, visiems kitiems metams.

Linkiu, kad kitais metais visuomenės informavimo priemonės informuotų geriau.

Supyksite, sakysite, kvailystes kalbu. Tarsite:

 – Naujienų gauname tiek ir taip operatyviai, kad nespėjame aprėpti. Net tada, kai nespėjame, gauname ir visos dienos naujienas, jau suvirškintas „iki 15 minučių“ formatu, kad tik suspėtume jų gauti nors truputį. Kaip smarkiai geriau dar gali būti, niekus tauzyjantis kvaily?

Visų pirma, paprašysiu čia mano tinklaraštyje neprasivardžiuoti. O antra, visa tai tam tikra prasme yra problema. Nėra jokios abejonės, kad mus pasiekiantis informacijos srautas yra istoriškai beprecedentis. Tokio kiekio informacijos tokiais pavidalais niekas dar nėra matęs, iš čia ir naujos kylančios sritys, tokios, kaip „Big Data“, kuri yra tiek pat apibrėžta, kiek aiški, t.y. nei kiek[4].

Šioje kovoje, kaip ir likęs pasaulis, esame patys už save, ir patys su savimi. Tai nereiškia, kad esame linkę kitais atvejais kliautis užsienio patirtimi, pažiūrėkime į švietimo reformą. Taip išeina, kad net norėdami neturėtume iš ko mokytis.

Tradicinė medija stengiasi persiorientuoti ir nesibodi sakyti, kad vieta po Saule jiems atrodo tinkamesnė, kur nubyra daugiau reklamos pinigų. O jų nubyra interneto mėgstamoje politinėje dešinėje ir taip įprastuose skandaluose, vadinamuose „informaciniu karu“. Objektyvumas, ketvirtoji valdžia ir kitokios kvailystės pirmosios lėkė pro langą. Nuo ko nukentėjote jūs, informacijos vartotojai.

Todėl kitais metais, kaip ir šiais, jums patiems reikės būti atidiems ir žiūrėti, ką skaitote. Kur skaitote. Ir nepabijoti paklausti, kodėl kažkas tai parašė. Nepersistenkite, nes tuomet galima nupušti ir pradėti kliedėti apie mokslininkų sąmokslus dėl klimato atšilimo (žr. iliustraciją). Therein madness lies. Stenkitės sukti išprotėjimo link saikingai.

Didžioji internetų medija galėtų pagelbėti, žinoma. Žurnalistai galėtų galų gale sau prisipažinti, kad didžioji dalis jų tradiciškai itin branginamų šaltinių šiandien yra prieinami viešai. Galėtų, ta dingstimi, sudėlioti nuorodas. Kuria nors forma, dievaži, jų tikrai netrūksta. Galėtų rašydami stengtis atskirti faktus nuo nuomonės. Ar dar ką nors.

Bet taip nebus, ką aš čia niekus rašau. Tai nepridėtų klikų, todėl taip neįvyks. Todėl būti geriau informuotiems ir kitais metais, ko gero, teks jums patiems, mieli skaitytojai. Bet jūs nevieni. Mes su jumis.

Laimingų Naujų!

Reklama