Žymos

, , ,

IPCC_poster1_A1„Klimato sistemos šilimas yra neginčyjamas ir daugybė nuo šeštojo dešimtmečio pastebėtų pokyčių, dešimtmečiais vyksta be precedento per pastaruosius tūkstantmečius. Šilo atmosfera ir vandenynai, mąžo sniego ir ledo kiekis, pakilo jūros lygis ir padidėjo šiltnamio dujų koncentracija“, [p.3][1] jau įprastu tonu prasideda abi mokslinio pobūdžio ataskaitos adaptacijos – tiek medijai, tiek politikams. Nemalonu būti niūrių naujienų nešėju.

„Pastebėta žmogaus įtaka atmosferos ir vandenynų šilimui, pasaulio vandens ciklo pokyčiams, sniego ir ledo sluoksnio sumažėjimui, visuotiniam jūros lygio kilimui ir kai kuriems ekstremaliems klimato reiškiniams. Žmogaus įtakos įrodymų padaugėjo, lyginant su ketvirtąja ataskaita. Labai tikėtina (extremely likely), kad labiausiai pastebėtą šilimą nuo XX a. vidurio nulėmė žmogaus veikla.“[p.12]

Visada smagu skaityti šiuos politikams skirtus dokumentus dėl puikiai sugalvotos „patikinimo skalės“: virtualy certain (99-100% probability), very likely (90-100%), likely (66-100%), etcTaip pat atskirai pasiliekama teisė naudoti tokius pasakymus kaip extremely likely (95-100%), more likely than not (>50-100%) ir extremely unlikely (0-5%)[p.2, žr. 1 ir 2 išnašas]. Tuo buvo siekta, kaip teigia patys sudarytojai, suprantamesne kalba išsakyti mokslinius teiginius. Tačiau norėčiau, kad tai būtų buvęs pašmaikštavimas politikų sąskaita.

Tiesa, panašiai buvo ir anksčiau. Nauja, tuom tarpu, šioje ataskaitoje yra tai, kad atkreiptas dėmesys į prašymus pateikti regionines apžvalgas ir prognozes, beigi pamėginta paskatinti atskirų, ilgalaikėje perspektyvoje nebūtinai reikšmingų, tačiau iš mokslinės perspektyvos labai įdomių klimato anomalijų tyrimus[p.3]. Nepaisant jų, tiesa, naujienos neatrodo naujos. Patikslinti metodai, padidėjęs tyrimų skaičius, gerokai atnaujintas kolektyvas – ta pati nuotaiką niaukianti istorija:

[p.27]

vis dar šylame [p.27]. Statistiškai šiltume dar labiau, jei ne 2010-11 metų La Niña.

Jei leistume kalbėti skaičiams, tai 259 autoriai iš 39 valstybių iš daugiau, nei 9200 mokslinių straipsnių sukurpė ataskaitą, atsižvelgę į 54677 komentarus, kurių sulaukė išorinio peer-review metu. Tai yra tokios apimtys, kad labai nedaug mokslinių projektų galėtų į ją lygiuotis. Dažniausiai yra pamirštama, kad tai visgi yra labai svarbi sintezė mokslui (sakyčiau, lengvai prilygintina DSM-5 publikacijai), ne tik politikai. Nors iš spaudos konferencijos atrodo, kad pusė pasaulio žurnalistų suprato klaidingai.

Nesusipainiokite – tai nėra raporto dalis, skirta politiniams klausimams. Joje nagrinėjami fiziniai klimato kaitos mokslo klausimai ir pateikiamos būtent šios išvados. Per artimiausius mėnesius turėtų pasirodyti ir likusios dvi ataskaitos (kurių viena ir bus skirta politiniams ir ekonominiams dalykams), beigi, dar vėliau – visų šių ataskaitų sintezė. O kol kas tenorėjau pranešti Jums, mielieji, kad pasirodė nuostabi klimato mokslo sintezė. Tiksliau sakant, sintezės santrauka, bet visa sintezė turėtų būti čia pat.

Pasak jos, viskas vis dar yra šūdinai.


[1] čia ir kitur virš teksto puslapiai nurodyti taip, kaip juos rodo pdf skaityklė šiame dokumente: [nuoroda] (pačiame dokumente puslapiai nesunumeruoti).

Reklama