Žymos

, , ,

štai jis, plačiai šypso... (Image via Wikipedia)

Keistas žanras, tas in memoriam. Užuot rašius apie atominę energetiką, kam ketinau skirti savo laiko šiandien, brangioji patarė parašyti apie Osamą bin Ladeną. Mat jį nudėjo. Tad, pagalvojau, sykį visa Lietuva pratrydo panegirikomis Algirdui Mykolui “The Big Commie“ Brazauskui (apie mirusį gerai arba nieko), parašysiu in memoriam Osama bin Laden.

1957-aisiais gimęs pasiturinčioje šeimoje, mažasis Osama jau tada jautė, kad yra Aukščiausiojo pašauktas dideliems darbams. Augo ir brendo nejausdamas alkio, vargo ar moters trūkumo. Tiek tėvo namų virtuvė, tiek haremas neleido Osamos mintims nuklysti buities rūpesčių link. Tie metai jam įdiegė supratimą, kad materealinės gerovės siekis – nereikšmingas gyvenimo švaistymas. Jis turėjo siekti kažko daugiau. Atsakymų į iškilusius egzistencinius klausimus intensyviai ieškojo Korano eilutėse. Visuomet jautęs, kad oficialioji politika – ne jam, ėmėsi smulkesnės, ne tokios viešos ir, kaip pats teigė, “daugiau kelių atveriančios“, pogrindinės politikos. Taip tikėjosi pakeisti pasaulį…


Nestokodamas finansinių išteklių, ėmėsi burti jaunus, perspektyvius, panašiai mastančius vyrus į būrį. Pradėjo nuo MySpace puslapio, kuriame skelbdavo večerinkų ir pasisedėjimų prie Korano datas. Osamos suburtą nedidelę, tačiau ištikimą grupelę globoti ėmėsi Abdula Jusufas Azamas, kuris vėliau juos ir pakvietė padėti broliams ir seserims kovoti Afganistane. Pastarojo žūtis 1989-aisiais buvo stiprus smūgis tuomet jau patyrusiam ir tvirtam Osamai. Tačiau kas nužudo tavo draugą, tave daro stipresnį. Osama atsigavo ir ėmesi darbų su dar didesniu ryžtu, dar didesne energija.

Šis naujas Osamos gyvenimo etapas ir tapo jo žymiausiuoju. 2001-ieji tapo jo karjeros kulminacija, apie kurią išgirdo visas pasaulis. Tų metų rugsėjo 11-ąją Osama tapo žmogumi, pakeitusiu pasaulį. Tai, ko jis karštligiškai siekė visą gyvenimą, tapo tikrove. Osama bin Ladenas nubrėžė ne tik JAV užsienio politikos gaires ateinantiems 20 metų, bet ir reikšmingai prisidėjo prie naftos kainų šuolio. Jo vardas bus per amžius susietas su XXI amžiaus civilizacijų susidūrimu. Tiesa, šis netikėtas, tačiau nusipelnytas populiarumas Osamai, kaip Džonui Lenonui, atnešė tik sielvartą ir mirtį. Už prarastą gimtosios Saudo Arabijos pilietybę ir ilgą slapstymosi dešimtmetį skaudesnis buvo tik šeimos išsižadėjimas. Nevisi suprato jo tikslus ir priemones.

spaudos pranešimų sprendžiant galime sakyti, kad Osama išėjo iš šio pasaulio taip, kaip būtų norėjęs. Su trenksmu.

Osama visuomet buvo labai šilto būdo žmogus. Nepaisant to, tai buvo ir charakterio tvirtumo pavyzdys, charizma spinduliuojantis ir darbams nei laiko, nei sveikatos netausojęs vadovas. Mąstydami apie šį didį žmogų pasiklausykite jo mėgstamiausio kūrinio mėgstamiausio atlikimo iš Turkijos, kurį pamatęs per Youtube jis, sakoma, raudojo kaip kūdikis.

Reklama