Žymos

,

Štai! – iš tamsiausių istorijos ūkanų, kurias laiko savo namais, pasirodo tamsesnėmis už tamsą sutanomis pasipuošę vyrai. Karaliaus, vardu Kaltė, valdiniai, jie jau iškalė savo geležinę valią akmens plokštėse, o dabar ateina prižiūrėti, kad ji būtų vykdoma. Užuot nešę kryžių, kiekvienas šių inkvizitorių neša po fakelą ir akmenį. Ant kiekvieno akmens ugnimi žėri kaltinimas, ir akmenų dviejų nėra tarp jų vienodų. Ir nė vienas akmuo neguls pavienis aukai ant krūtinės. Vargšas tas, kuris pamėgins pagalvoti apie Mokymą – tik vargas laukia jo, kuris pamėgins mąstyti apie Dogmą. Nes Dogma reikia Tikėti, o Mokymu – Sekti. Nes Kaltė nepakenčia jos nepripažįstančių, o Jo tarnai – Jo neapykantos įrankis.

Reklama